BẠN MUỐN
SỞ HỮU CHỦ NHÂN
TÊN MIỀN NÀY ?

WWW.KHATVONGSONG.VN
WWW.KHATVONGSONG.COM.VN


HOTLINE: 0905.8888.90
Wellcome to: www.hoituthienquangnam.com

THÔNG TIN CHI TIẾT

TÊN MIỀN khatvongsong.vn 
 Ngày đăng ký: 15-06-2009 
 Ngày kích hoạt : 15-06-2009 
 Ngày hết hạn : 15-06-2015 
 Tên chủ thể đăng ký sử dụng : Ông Lê Đức Cường 
 Tên giao dịch : Ông Lê Đức Cường
 Địa chỉ : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam 
 Quản lý tại Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 Máy chủ DNS chuyển giao: + ns1.sitelutions.com
+ ns2.sitelutions.com
+ ns3.sitelutions.com
DOMAINNAME khatvongsong.vn 
 Registration date : 15-06-2009 
 Creation date : 15-06-2009 
 Expiration date : 15-06-2015 
 Registrant : Ông Lê Đức Cường 
 Trade name : Ông Lê Đức Cường
 Address : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
 Current Registrar : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 DNS Server : + ns1.sitelutions.com
+ ns2.sitelutions.com
+ ns3.sitelutions.com
TÊN MIỀN khatvongsong.com.vn 
 Ngày đăng ký: 02-07-2009 
 Ngày kích hoạt : 02-07-2009 
 Ngày hết hạn : 02-07-2015 
 Tên chủ thể đăng ký sử dụng : Ông Lê Đức Cường 
 Tên giao dịch : Ông Lê Đức Cường
 Địa chỉ : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam 
 Quản lý tại Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 Máy chủ DNS chuyển giao: + dns15.fpt.vn
+ dns16.fpt.vn
DOMAINNAME khatvongsong.com.vn 
 Registration date : 02-07-2009 
 Creation date : 02-07-2009 
 Expiration date : 02-07-2015 
 Registrant : Ông Lê Đức Cường 
 Trade name : Ông Lê Đức Cường
 Address : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
 Current Registrar : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 DNS Server : + dns15.fpt.vn
+ dns16.fpt.vn