Chúng tôi đang sở hữu 2 tên miền đẹp, tuy nhiên nguồn lực triển khai còn nhiều hạn chế nên quyết định nhượng lại cho những ai yêu thích và có đủ nguồn lực phát triển.

BẠN MUỐN
SỞ HỮU CHỦ NHÂN
TÊN MIỀN NÀY ?

WWW.KHATVONGSONG.VN
WWW.KHATVONGSONG.COM.VN


HOTLINE (Liên hệ trực tiếp): 0905.8888.90
Wellcome to: www.hoituthienquangnam.com

THÔNG TIN CHI TIẾT

TÊN MIỀN khatvongsong.vn 
 Ngày đăng ký: 15-06-2009 
 Ngày kích hoạt : 15-06-2009 
 Ngày hết hạn : 15-06-2015 
 Tên chủ thể đăng ký sử dụng : Ông Lê Đức Cường 
 Tên giao dịch : Ông Lê Đức Cường
 Địa chỉ : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam 
 Quản lý tại Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 Máy chủ DNS chuyển giao: + ns1.sitelutions.com
+ ns2.sitelutions.com
+ ns3.sitelutions.com
DOMAINNAME khatvongsong.vn 
 Registration date : 15-06-2009 
 Creation date : 15-06-2009 
 Expiration date : 15-06-2015 
 Registrant : Ông Lê Đức Cường 
 Trade name : Ông Lê Đức Cường
 Address : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
 Current Registrar : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 DNS Server : + ns1.sitelutions.com
+ ns2.sitelutions.com
+ ns3.sitelutions.com
TÊN MIỀN khatvongsong.com.vn 
 Ngày đăng ký: 02-07-2009 
 Ngày kích hoạt : 02-07-2009 
 Ngày hết hạn : 02-07-2015 
 Tên chủ thể đăng ký sử dụng : Ông Lê Đức Cường 
 Tên giao dịch : Ông Lê Đức Cường
 Địa chỉ : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam 
 Quản lý tại Nhà đăng ký: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 Máy chủ DNS chuyển giao: + dns15.fpt.vn
+ dns16.fpt.vn
DOMAINNAME khatvongsong.com.vn 
 Registration date : 02-07-2009 
 Creation date : 02-07-2009 
 Expiration date : 02-07-2015 
 Registrant : Ông Lê Đức Cường 
 Trade name : Ông Lê Đức Cường
 Address : tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
 Current Registrar : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)
 DNS Server : + dns15.fpt.vn
+ dns16.fpt.vn